Buurtvereniging Zuides

WhatsApp

In de buurt zijn 2 buurtapps actief. U kunt deelnemen aan één of beide apps, ook zonder dat u lid bent van de buurtvereniging.

WhatsApp Buurtpreventie

De Whatsapp Buurtpreventie app is gericht op de veiligheid in onze wijk. Via deze app kunnen we elkaar attent maken op verdachte situaties. Zo kunnen we met elkaar een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties indien nodig melden bij de politie.

WhatsApp Buurtapp

De Whatsapp Buurtapp is voor wijkbrede sociale communicatie. Te denken valt aan alle berichten die niet in de WhatsApp Buurtpreventie app thuis horen zoals:

  • vragen die je aan buurtgenoten wil stellen
  • verloren/ gevonden dieren en spullen melden
  • een oproep aan buurtgenoten doen
  • het vragen of aanbieden van hulp

Aanmeldformulier WhatsApp